• LISTENED

  ۳ - محمدرضا براز

  راوی | Ravi 6 روز پیش

  ما راوی قصه زندگی افرادی هستیم که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی‌تر بشه.
  داستان این قسمت داستان کسیه که با خودش یه قرار گذاشت و بعد اون، خستگی، ناتوانی، بی حوصلگی و حتی سرطان نتونستن جلوشو بگیرند.
  اسم...

  ۳ - محمدرضا براز

  راوی | Ravi 6 روز پیش

  ما راوی قصه زندگی افرادی هستیم که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی‌تر بشه.
  داستان این قسمت داستان کسیه که با خودش یه قرار گذاشت و بعد اون، خستگی، ناتوانی، بی حوصلگی و حتی سرطان نتونستن جلوشو بگیرند.
  اسم...

 • LISTENED

  2 - نیما

  راوی | Ravi 32 روز پیش


  ما راوی قصه زندگی افرادی هستیم که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی‌تر بشه.
  توی قسمت دوم قراره قصه یک بخشش رو تعریف کنیم. کسی که با بخشیدنش تونست دریچه تازه‌ای روی زندگیش باز کنه.
  اسم مستعار پسر قصه ی ما...

  2 - نیما

  راوی | Ravi 32 روز پیش


  ما راوی قصه زندگی افرادی هستیم که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی‌تر بشه.
  توی قسمت دوم قراره قصه یک بخشش رو تعریف کنیم. کسی که با بخشیدنش تونست دریچه تازه‌ای روی زندگیش باز کنه.
  اسم مستعار پسر قصه ی ما...

 • LISTENED

  ۱ - برزو

  راوی | Ravi 44 روز پیش

  ما توی این قسمت داستان زندگی پسری رو تعریف میکنیم که میدونه چه زمانی میمیره
  اسم مستعار پسر قصه ی ما برزوهست
  از هر صد هزار نفر این اتفاق فقط برای یک نفر رخ میده
  با من همراه باشید تا این قصه رو بشنوید

  ۱ - برزو

  راوی | Ravi 44 روز پیش

  ما توی این قسمت داستان زندگی پسری رو تعریف میکنیم که میدونه چه زمانی میمیره
  اسم مستعار پسر قصه ی ما برزوهست
  از هر صد هزار نفر این اتفاق فقط برای یک نفر رخ میده
  با من همراه باشید تا این قصه رو بشنوید