قوانین و مقررات

قوانین ارائه محتوا:
ناملیک تابع کلیه قوانین موضوعه کشور از جمله قانون تجارت الکترونیک است لذا هر رفتاری که متضمن نقض هریک از قوانین کشور باشد مجرمانه تلقی می‌گردد و قابل پیگیری است.

رعایت موارد زیر به هنگام ارائه محتوا در ناملیک ضروری بوده و در صورت نقض هر یک از بندها، ناملیک حق حذف محتوا را نزد خود محفوظ میدارد:

  • رعایت حقوق ناشر و مولف
  • مغایرت نداشتن با شئونات دینی و اخلاقی
  • اهانت‌آمیز نبودن نسبت به اقوام و گروه‌ها
  • اهانت‌آمیز نبودن نسبت به افراد حقیقی و حقوقی
  • اهانت‌آمیز نبودن نسبت به چهره‌ها و مقامات سیاسی
  • عدم تشویق مخاطب به هرگونه عمل غیرقانونی یا خطرآفرین

ارائه محتوا با هدف تبلیغ، فروش، یا آموزش به کارگیری محصولات تجاری در ناملیک مجاز نبوده و در صورت مشاهده، حق حذف محتوا نزد ناملیک محفوظ خواهد بود. بدیهیست درآمدزایی صاحبان محتوا از طریق اسپانسرینگ و تبلیغات، مشمول این محدودیت نخواهد بود.

استفاده از هرگونه ابزار دیجیتال یا بکارگیری هر روشی که به منظور بالا بردن غیرواقعی تعداد شنوندگان یا دنبال‌کنندگان پادکست انجام شود، غیرمجاز بوده و ناملیک حق حذف محتوا و کانال متخلف را نزد خود محفوظ میدارد.

قوانین مالکیت کانال‌ها:
  • پس از انتخاب نام کانال ، چنانچه این نام متعلق به برندها و مارکهای تجاری خاص و یا وبسایتهای ثبت شده باشد، در صورت تماس نمایندگان رسمی این برندها یا مارکهای تجاری و ارائه مستندات مورد نیاز، امتیاز استفاده از نام کانال پس از مکاتبه با مدیر کانال، به نمایندگان آن برند واگذار خواهد شد.

  • صاحبان هر کانال می‌توانند در هر زمان، نسبت به تغییر مدیر (ادمین) کانال اقدام کنند. به شرط آنکه درخواست رسمی از جانب مدیر قبلی کانال برای ناملیک ارسال شده یا پس از پیگیری ناملیک، قطع همکاری یا تصمیم تغییر مدیر به تایید مدیر قبلی برسد.