Nerd Cast

جدیدترین مباحث داغ مربوط به علم و فن آوری و ارائه نکات برای استفاده در زندگی روزانه
its All about science :D

https://castbox.fm/channel/id2405997  در کست باکس ما رو دنبال کنید.
حمایت مالی از برنامه در سایت حامی باش.
https://hamibash.com/nerdcast
حمایت های شما صرف تجهیزات برنامه و تولید مناسب تر محتوا خواهد شد.
n3rdcastt@gmail.com ایمیل برنامه برای پشنهاد و انتقادات
برای مطلع شدن از اخبار برنامه به توییتر برنامه مراجعه کنید
Twitter : @nerdcast2
13 مطلب
تماس با گوینده پیگیری مطالب