پادکست پرچم سفید

پرچم سفید روایتی هستش از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده؛ روایتی از داستان جنگ. جنگ‌هایی که ویران‌گر بودند و میلیون‌ها کشته، زخمی و آواره به جا گذاشتن. پرچم سفید نمادی است برای درس گرفتن از جنگ‌ و امیدی برای پایان دادن به آنها.

Twitter | Telegram |
"
14 مطلب
  • 1189
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب