ناوکست

قسمتهای این فصل از ناوکست به صورت پیوسته به کتاب انسان خردمند و موضوع انسان شناسی میپردازند.اینجا بخش به بخش پیش میریم و قصد داریم با هویت خودمون بیشتر آشنا بشیم
Telegram Instagram | Twitter Soundcloud Facebook |
"
52 مطلب
  • 3960
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب