زن شاغل

زن شاغل پادکستی است برای زنانی که اشتغال را انتخاب کرده اند. در این پادکست تلاش میکنیم برای تسهیل اشتغال و فرهنگ سازی اشتغال زنان با هم صحبت کنیم و از همدیگر بشنویم.

Instagram | Email
1 مطلب
 • 137
 • دنبال کننده
پیوند به وب سایت منبع پیگیری مطالب
 • LISTENED

  زن شاغل

  زن شاغل 428 روز پیش

  این اولین اپیزود از سری اپیزود های زن شاغل هست. تو این اپیزود درباره این صحبت میکنیم که فشار و استرس زیادی روی ما به عنوان زنان شاغل قرار داره ولی ما خیلی خوبیم. خیلی  خیلی خوبیم

  زن شاغل

  زن شاغل 428 روز پیش

  این اولین اپیزود از سری اپیزود های زن شاغل هست. تو این اپیزود درباره این صحبت میکنیم که فشار و استرس زیادی روی ما به عنوان زنان شاغل قرار داره ولی ما خیلی خوبیم. خیلی  خیلی خوبیم