آلبوم | Album

هر آلبوم موسیقی هویت خود را دارد. مفهوم دارد، معنی دارد، فکر دارد، دلیل و ماجرا و قصه دارد. پادکست «آلبوم» به معرفی آلبومهای موسیقی و داستانشان می پردازد

Twitter | Telegram |

10 مطلب
  • 409
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب