۴۰ قاعده شمس تبریزی برای زندگی بهتر از کتاب ملت عشق (قسمت دوم)

سبک زندگی

ارسال شده توسط کانال سبکتو در دسته بندی سبک زندگی 1087 روز پیش 613
در قسمت قبلی به ۲۰ قانون ابتدایی ۴۰ قاعده شمس تبریزی ار کتاب ملت عشق پرداختیم و گفتیم این قواعد دنیای صوفی گری در دنیای امروزه و در سبک زندگی افراد موفق و کارآفرین هم جایگاه خودشو دارد. در قسمت دوم ۲۰۰ قانون دیگر را بازگو می‌کنیم: