ارسال شده توسط applogin در دسته بندی موسیقی 162 روز پیش 65
به رسم همیشه ی صدای زمین، هر 20 پادکست یکبار، با حضور مخاطبان و همراهان عزیزمان ضبط می شود. این پادکست اولین دیدار ما با سفیران حال خوبمان است