ارسال شده توسط applogin در دسته بندی موسیقی 340 روز پیش 106
به رسم همیشه ی صدای زمین، هر 20 پادکست یکبار، با حضور مخاطبان و همراهان عزیزمان ضبط می شود. این پادکست اولین دیدار ما با سفیران حال خوبمان است