پادکست شماره 105: ویژگی‌های کار تیمی

کسب و کار

وقتی شخصیت‌های مختلفی در تیم داشته باشید؛ کار در تیم‌ها می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. از طرفی کار مشترک هم برای شرکت و هم برای کارکنان مفید است. کارکنان ممکن است نیاز به تمرین و آموزش در کار داشته باشند که کار تیمی می‌تواند بستر مناسبی در این زمینه باشد. کارتیمی به‌طور معمول به‌عنوان مفهومی مثبت به‌شمار می‌رود زیرا در نهایت گروهی از کارکنان را می‌سازد که به نفع کسب‌وکار کار می‌کنند. البته درحالی‌که کار تیمی مزایای مختلفی را به ‌همراه دارد، اجرای پروژه‌ای تیمی در محل کار معایب بالقوه‌ای نیز به‌ همراه دارد.