پادکست بادکوبه شماره ۱۱۱: مثلث سخنوری و تاثیر بر مخاطب

کسب و کار

آیا شما هم از آن دسته افرادی هستید که هر وقت صحبت از گزارش نویسی یا تهیه‌ی سندی نوشتاری یا ارائه‌ی سخنرانی برای جمعی از مخاطبان می‌شود، توی دل‌تان خالی می‌شود؟ اگر چنین است، مطمئن باشید که تنها نیستید. افراد زیادی هستند که نمی‌توانند به راحتی ایده‌ها و افکارشان را به صورت نوشتاری ارائه دهند. این مهارتی است که باید آن را با تمرین زیاد فرا گرفت.