نیمه شب 10 - پولانسکی میان جنگ و جبر

سینما

قسمت دهم میدنایت کست، در این قسمت به سرگذشت و تجربیات پولانسکی در جنگ جهانی دوم پرداختیم، از چالش های پولانسکی در حکومت کمونیستی لِهستان گفتیم تا به داستان ساخته شدن فیلم اولش رسیدیم.

اینستاگرام میدنایت کست

وب سایت میدنایت کست
توییتر میدنایت کست