ارسال شده توسط applogin در دسته بندی داستان 397 روز پیش 702
قصه تراپی 2 - پستچی 
نوشته : امیر رضا لطفی پناه 
(قصه ها می تونن وارد زخمهامون بشن ، زخم ها دروازه ی ورود به جهان معناست...قصه تراپی بشنویم)

#رادیو_صدای_زمین
#قصه_تراپی
#شاهین_شرافتی
#سفیران_حال_خوب_باشیم