ارسال شده توسط applogin در دسته بندی داستان 369 روز پیش 748
" زندگی تکونی " 
نوشته : محمد رحیم نواز

زندگیت رو تکون دادی؟ 
تکون ندادی!؟ 
هی همینجوری میان روی هم تلنبار میشن ، سنگین میشنا
____
قصه تراپی شماره 18 رادیو صدای زمین رو می شنوید
 قصه هایی که وارد زخم هامون میشن تا دروازه ی ورود به جهان معنا باشند
#قصه_تراپی_18
#شاهین_شرافتی
#رادیو_صدای_زمین
#سفیران_حال_خوب_باشیم