قسمت چهارم: گفتگو با علی سرزعیم

جامعه

ارسال شده توسط Eghtesadnegar website در دسته بندی جامعه 616 روز پیش 205
سالهاست اقتصاددانان و سیاست مدارن از ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصاد سخن می‌گویند. تاکنون اصلاحات اقتصادی و سپس شکل‌گیری رونق اقتصادی از مهمترین وعده‌های سیاست مداران در مبارزات انتخاباتی بوده است. اما چرا اصلاحات اقتصادی رخ نمی‌دهد؟ چرا نظام سیاسی کشور توان تصمیم‌گیری قاطعی در این خصوص ندارد؟ در این گفتگو علی سرزعیم اقتصاددان و معاون امور اقتصاد و برنامه ریزی وزارت کار به این پرسش ها پاسخ داده است.