قسمت نهم: گفتگو با یاشار سلطانی

جامعه

ارسال شده توسط Eghtesadnegar website در دسته بندی جامعه 589 روز پیش 620
پدیده"ژن خوب" در ادمه پدیده "آقازاده ها" به میدان آماده است وبنظر میرسد که فرزندان مدیران و سیاستمداران از لفظ آقازاده خسته شده و کلمه ای جدید و مدرن را به میان آورده اند. طی یک دهه گذشته حضور چشمگیر آنها در عرصه اقتصادی و مدیریتی کشور رشدی شتابان داشته است.  بسیاری از آنان با رانت پدران  خود بر کرسی مدیریت تکیه زده اند و این یعنی فساد. یاشار سلطانی در این گفتگو ابعاد این فساد را آشکار کرده است.