در این قسمت راهنمایی های سفر به روسیه ارائه می شود که البته در چند بخش خواهد بود. روسیه کشوری است که هنوز برای خیلی از مردم ما ناشناخته است. شاید این پادکست کمکی باشد برای آشنایی بهتر با این کشور و برنامه ریزی دقیق تر برای سفر به آن.

"موسیقی متن (Александр Петров - Сансара (ЛЕД 2))