فرار کن یا بمیر: ماجرای فرار سرنشینان کشتی آلبلدو از چنگ دزدان دریایی سومالی بعد از سه سال اسارت

جامعه

ارسال شده توسط علی بندری در دسته بندی جامعه 1711 روز پیش 10744

نوامبر سال ۲۰۱۰ و در اوج فعالیت دزدان دریایی سومالی بود که به کشتی باری آلبلدو حمله شد. قصد دزدان طبق معمول همیشه باج‌خواهی از شرکت صاحب کشتی بود و انتظار می‌رفت با پرداخت پول مطالبه شده، کشتی و خدمه‌اش آزاد شوند. اما مسائل مختلفی دست به دست هم داد تا آزادی خدمه کشتی بیش از سه سال طول بکشد، آن هم نه به دست صاحب کشتی، بلکه با طرح فراری پیچیده از دست دزدان دریایی. موضوع وقتی جالبتر می‌شود که بدانیم صاحب کشتی و یکی از خدمه آن ایرانی بودند. داستان این فرار که توسط علی بندری روایت می‌شود در مقاله‌ای با عنوان Escape or die در آوریل ۲۰۱۵ در مجله نیویورکر منتشر شده