ارسال شده توسط بهناز یوسفی در دسته بندی روانشناسی 1402 روز پیش 666
یکی از مهم‌ترین محیط‌هایی که پسران و دختران جوان می‌توانند فرد موردنظرشان را برای ازدواج انتخاب کنند، خویشاوندان پدری و مادری هستند. پسری که دخترعموی خود را برای ازدواج برمی‌گزیند، به‌خوبی می‌داند که دختری را برای ازدواج برگزیده که او را از کودکی می‌شناسد و تقریباً با خلق‌وخو و صفات شخصیتی‌اش آشناست. شاید همین آشنایی بلندمدت سبب شده است که در باور عامه این نوع ازدواج را ازدواجی آسمانی بدانند. ازدواج فامیلی تنها منحصربه دخترعموها و پسرعموها نیست بلکه نسبت‌های متعدد دیگری که ممکن است بین دختر و پسر برقرار باشد را نیز دربرمی‌گیرد، همچون دخترخاله و پسرخاله، دختردایی و پسرعمه و غیره. اما در همه جوامع و فرهنگ‌ها همچون ایران این نوع ازدواج توصیه نمی‌شود و در برخی از فرهنگ‌ها غیرمعمول، اما قانونی و در برخی از فرهنگ‌ها نیز از لحاظ قانونی ممنوع است.