ارسال شده توسط بهناز یوسفی در دسته بندی روانشناسی 1602 روز پیش 764
داشتن دوست و انتخاب آن در همه‌ی سنین یکی از مهم‌ترین مسائل در روابط بین فردی است. اما این موضوع در سنین نوجوانی و جوانی بیش از همیشه مهم جلوه می‌کند. برای اینکه بتوانید بین دوستان خوب و بدتان تمایز قائل شوید،‌ روان‌شناسان روش‌هایی که در ادامه آورده شده است را به شما پیشنهاد می‌کنند.