رادیو میکس بار - گلبرگ [فصل هفدهم - قسمت سوم]

موسیقی

آیتم «گلبرگ» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی کاوه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود و نگاهی به متون کهن ادبیات ایران دارد.

گلبرگ این هفته شعری‌ست از حسین پژمان بختیاری که با صدای طه و با همراهی قطعه ای از محسن نامجو به نام «ایرانه خانم» می شنویم.