رادیو میکس بار - گلبرگ [فصل هجدهم - قسمت پنجم]

موسیقی

آیتم «گلبرگ» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی کاوه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود و نگاهی به متون کهن ادبیات ایران دارد.

گلبرگ این هفته ازغزلی از انوری است  که با صدای  کاترین و با همراهی قطعه ای از شهرام ناظری  به نام «در هوایت بی قرارم» می شنویم.