رادیو میکس بار - پاییز [فصل هجدهم - قسمت پنجم]

موسیقی

  .آیتم «پاییز» یکی از بخش های رادیو میکس بار است که به کارگردانی فائزه به صورت هفتگی، از این رادیو پخش می شود.این هفته  شعری از حسن صادقی پناه را با صدای فرهنگ و با همراهی قطعه «قصه ی پریا»  از «کارن همایونفر» می شنویم