رادیو مرز، قسمت نهم: غیر تهرانی‌ها

جامعه

ارسال شده توسط مرضیه رسولی در دسته بندی جامعه 462 روز پیش 3534
تو این قسمت با کسانی صحبت کردم که برای کار، زندگی و تحصیل از شهرهای دیگه به تهران مهاجرت کردند و به خاطر مهاجر بودن از آدمهای دیگه احساس فاصله می‌کنند

موسیقی‌های استفاده شده:
Angus & Julia Stone: Another Day, Jewels and Gold, A Book Like This, For You, Private Lawns
موسیقی شروع و پایان: مهدیار آقاجانی