ارسال شده توسط بهناز یوسفی در دسته بندی سبک زندگی 1449 روز پیش 322
در مطالب قبلی به شما توصیه شد که از دایره راحتی خویش خارج شوید وچیزهایی را امتحان کنید که تا قبل از این امتحان نمی کردید. اما اگر قرار باشد تغییرات زیادی را در زندگی خود انجام دهید چطور باید اینکار را انجام دهید؟ آیا تغییر بیش از اندازه می تواند شما را به چیزهایی که می خواهید برساند؟