اپیزود چهارم: ردپای ادیسون در موسیقی ایران!

موسیقی

ارسال شده توسط فرزانه محمدیان در دسته بندی موسیقی 43 روز پیش 1237

با صدای فرزانه محمدیان و تدوین سهیل محمدیان.

در این اپیزود از داستان جالب ورود تکنولوژی ضبط صدا به ایران و اولین ضبط های صدا و موسیقی در ایران صحبت می کنم.

منبع اصلی من در این اپیزود کتاب تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران از دکتر ساسان سپنتا است.

موسیقی های مورد استفاده در این اپیزود به ترتیب پخش شدن: پاسبان حرم دل- آهنگساز: حسین علیزاده- خواننده: محمدرضا شجریان- موسیقی متن فیلم دلشدگان؛ آواز اصفهان- اقبال آذر؛ آواز نوا- قلی خان شاهی؛ Ragtime piano- Scott Joplin- The entertainer- 1902؛ آواز علی افسرنژاد در مسجد شاه اصفهان؛ ماهور داریوش صفوت؛ تصنیف گلچهره- محمدرضا شجریان؛ آواز بیداد طاهرزاده؛ تضنیف نرگس مست با صدای قمرالملوک وزیری و آهنگسازی امیر جاهد؛ پاسبان حرم دل- محمدرضا شجریان.