در گفت‌وگو با روشنک، سَم از سفرهایش و جست‌وجوی ریشه‌ها می‌گوید.  

موسیقی‌ شروع - تنظیم برای تار و اجرا: نیما نوری بر اساس لونجا در مقام فرح‌فزا، با آهنگسازی ریاض السنباطی
موسیقی‌ متن - 
Ali and Nino by Dario Marianelli
We will meet again by Evanthia Reboutsika