ارسال شده توسط Farshid Yeganeh در دسته بندی علم 216 روز پیش 273
در این اپیزود خانم ها فاطمه کیایی و مهسا حاج ولیلی و آقای علی گواهی سه مقاله در حوزه های نقص ایمنی، ایمونولوژی سرطان و ایمونومتابولیسم را مرور می کنند.