ارسال شده توسط مادریدکست در دسته بندی سرگرمی 222 روز پیش 200
اپیزود دوم مادریدکست هم آماده شد! براتون از دربی مادرید گفتیم 
و بازی خوب کاسمیرو و یه کمی از هم سولاری تعریف کردیم 
مثل هفته قبل، اخبار و حواشی تیم اول و تیم آکادمی رو هم بررسی کردیم 
مادریدکست رو به همه مادریدیستاها معرفی کنید.