ارسال شده توسط رادیو روان در دسته بندی روانشناسی 38 روز پیش 1047

در این اپیزود به پنج مشکل اصلی زندگی که همه ما تو روزهامون درگیرش هستیم پرداختیم که این پنج مشکل عبارت اند از:
شغل، ارتباط، عشق، خود و معنویت

instagram.com/radioravaan