ارسال شده توسط رادیو روان در دسته بندی روانشناسی 292 روز پیش 2195

در این اپیزود به پنج مشکل اصلی زندگی که همه ما تو روزهامون درگیرش هستیم پرداختیم که این پنج مشکل عبارت اند از:
شغل، ارتباط، عشق، خود و معنویت

instagram.com/radioravaan