ابرام بگو- قسمت ششم (مرده‌ها زنده نمی‌شن)

جامعه

ارسال شده توسط Ebrahim Asadi در دسته بندی جامعه 101 روز پیش 221

گفتم باز هم سیگار رو شروع کرده‌ی ابرام؟ گفت اِی... گفتم واسه تریپ احمقانه‌ت که فاز غم گرفته‌ی و این‌ها، یا واسه دردهای ابلهانه‌ت از چیزی که تو این جماعت می‌بینی و این‌ها؟! گفت هیچ کدوم! گفت آدم بعضی‌وقت‌ها دوست داره خودش رو بکشه اما جسارتش رو نداره و این‌ها!