ابرام بگو- قسمت دهم (کار خودشونه)

جامعه

ارسال شده توسط Ebrahim Asadi در دسته بندی جامعه 50 روز پیش 179
ابرام گفت آدم‌ها همه‌شون میخن؛ اگه یه میخ کج باشی به کار نمیای، دوزار نمی‌ارزی، اما اگه یه میخ سالم باشی هی می‌زنن تو سرت تا فرو بری. مشکل این‌جاست که همه جا میخ رو می‌کوبن روی تخته، ما رو می‌کوبن توی سنگ... گفت کج هم باشیم، صاف هم باشیم کار کارِ خودمونه. گفت کار خودمونه چون دوست داریم که میخ باشیم.