رادیو خیابان


رادیو خیابان؛ پادکست موزه خیابان ولی‌عصر، روایت های شنیدنی این خیابان است از دل آن، به زبان راویان، شهروندان، و حاضران دور و نزدیکش.
در هر قسمت از این پادکست، بر درگاهی رو به این بلندای ِقصه پرداز، گوش می خوابانیم و با نواهای شهر به تماشای خیابان می رویم.
3 مطلب
تماس با گوینده پیگیری مطالب