رادیو پالیسی

در رادیو پالیسی، هم به شکلی نظری به دیدگاه‌های سیاستگذاری می‌پردازیم و هم ناظر به فضای واقعی جامعه، در مورد مهمترین مسائل سیاسی و سیاستگذاری روز در ایران مباحثی مطرح می‌کنیم. تمرکز ما بیشتر بر حوزه سیاستگذاری علم و فناوری خواهد بود.


در هر اپیزود، چند خبر یا واقعهٔ مهم یا تصمیم سیاستی مهم را انتخاب می‌کنیم و کمی دربارهٔ جوانب آن صحبت خواهیم کرد. همچنین، حول یکی از این خبرها و رویدادها، به شرح مساله یا نظریه‌ای می‌پردازیم که آن رویداد را بهتر توضیح می‌دهد.
6 مطلب
  • 2
  • دنبال کننده
تماس با گوینده پیگیری مطالب