• LISTENED

  ابر بهار

  پادکست چکاد 201 روز پیش

  در پادکست چکاد ما به قطعه سنتی به انتخاب شما می پردازیم و با آن بیشتر آشنا می شویم. در این قسمت درباره تصنیف ابر بهار ساخته سهراب پورناظری و آواز همایون شجریان صحبت می کنیم

  ابر بهار

  پادکست چکاد 201 روز پیش

  در پادکست چکاد ما به قطعه سنتی به انتخاب شما می پردازیم و با آن بیشتر آشنا می شویم. در این قسمت درباره تصنیف ابر بهار ساخته سهراب پورناظری و آواز همایون شجریان صحبت می کنیم