پروژۀ سفر کتابخانه‌ای

ماجرا از یک سفر شروع شد.از یک جابجایی جغرافیایی.اکنون بدون گذر از مرزها  قصد داریم سفری را آغاز کنیم به سرزمین‌های دیگر، از خلال هنر، ادبیات و فرهنگ.

 ما  کنجکاوانه از لابه‌لای اوراق، آثار هنری و تصاویر به کشف و مرور تجربه‌های انسانی می‌پردازیم. در میان شهرها، در کتابخانه  پرسه می‌زنیم. روی صندلی‌هایمان، از مرزها می‌گذریم و انسان را در اقلیم‌ها و فرهنگ‌هایگوناگون مرور می‌کنیم.  و دراین حین قرار است به درک بهتری از اکنون خویش برسیم

ما مسافران یکجانشینیم. ما مسافرانیم با توشه‌هایی از جنس هنر، ادبیات و فرهنگ1 مطلب
پیگیری مطالب