• LISTENED

  فردا در باد

  مسافر 5 روز پیش

  ▫️شماره‌ی بیست و یکم | فردا در باد‌
  ‌ ‌(تیر 99)
  ‌‌
  ‌‌‌‌
  ‌‌‌▪️ما بلاتکلیف‌ترین نسل تاریخ بودیم. آن وقت‌ها که هنوز از جوانی نشانی در وجودمان بود، چه برنامه‌ها که برای جهان نداشتیم. بنا داشتیم از سر تقصیراتش بگذریم،...

  فردا در باد

  مسافر 5 روز پیش

  ▫️شماره‌ی بیست و یکم | فردا در باد‌
  ‌ ‌(تیر 99)
  ‌‌
  ‌‌‌‌
  ‌‌‌▪️ما بلاتکلیف‌ترین نسل تاریخ بودیم. آن وقت‌ها که هنوز از جوانی نشانی در وجودمان بود، چه برنامه‌ها که برای جهان نداشتیم. بنا داشتیم از سر تقصیراتش بگذریم،...

 • LISTENED

  خنجر کند کلمات

  مسافر 47 روز پیش

  ▫️شماره‌ی بیستم | خنجرِ کُندِ کلمات
  ‌ (خرداد 99)

  ‌‌
  ‌‌▪️گفتن ندارد اما انگار کن همه فقط می‌گویند که عبور کنند. بروند سراغ جمله‌ی بعدی. هیچ تعهدی روی حرف‌ها نیست. هیچ. یعنی برای پا برجا بودن، به آن گیره های بند رخت...

  خنجر کند کلمات

  مسافر 47 روز پیش

  ▫️شماره‌ی بیستم | خنجرِ کُندِ کلمات
  ‌ (خرداد 99)

  ‌‌
  ‌‌▪️گفتن ندارد اما انگار کن همه فقط می‌گویند که عبور کنند. بروند سراغ جمله‌ی بعدی. هیچ تعهدی روی حرف‌ها نیست. هیچ. یعنی برای پا برجا بودن، به آن گیره های بند رخت...

 • LISTENED

  نگفتم اما...

  مسافر 75 روز پیش


  شماره‌ی نوزدهم | نگفتم اما...
  ‌ (اردیبهشت 99)
  ‌‌‌
  من هم مثل تو رازهایی دارم. بعضی‌شان خیلی نگفتنی‌اند. یعنی اگر سفره‌ی خالیِ این دل را باز کنم که همین چندتا راز را با هم لقمه بگیریم، شاید هم تو از بودنم سیر شوی و هم من از...

  نگفتم اما...

  مسافر 75 روز پیش


  شماره‌ی نوزدهم | نگفتم اما...
  ‌ (اردیبهشت 99)
  ‌‌‌
  من هم مثل تو رازهایی دارم. بعضی‌شان خیلی نگفتنی‌اند. یعنی اگر سفره‌ی خالیِ این دل را باز کنم که همین چندتا راز را با هم لقمه بگیریم، شاید هم تو از بودنم سیر شوی و هم من از...

 • LISTENED

  والس در اولین چهارراه

  مسافر 90 روز پیش

  شماره‌ی هجدهم | والس در اولین چهارراه
  ‌ (فروردین 99)


  ▪️میگن این ویروس جوریه که کم‌کم ریه‌ها پر از اب میشن. میگن وقت مُردن، آدما توی خودشون غرق میشن... من اما ترجیح میدم همین‌جا وسط همین خیابون توی صدای موسیقی و...

  والس در اولین چهارراه

  مسافر 90 روز پیش

  شماره‌ی هجدهم | والس در اولین چهارراه
  ‌ (فروردین 99)


  ▪️میگن این ویروس جوریه که کم‌کم ریه‌ها پر از اب میشن. میگن وقت مُردن، آدما توی خودشون غرق میشن... من اما ترجیح میدم همین‌جا وسط همین خیابون توی صدای موسیقی و...

 • LISTENED

  سکوت بهار

  مسافر 103 روز پیش

  ▫️شماره‌ی هفدهم | سکوت بهار
  ‌ (فروردین 99)


  اینطور که نمی‌شود! من یا باید تقویم را باور کنم یا این زمهریر زندگی را! هی چشم تنگ می‌کنم، هی حواسم را جمع می‌کنم، دورترها را نگاه می‌کنم خبری از بهار نیست! یا من یک مرگم شده...

  سکوت بهار

  مسافر 103 روز پیش

  ▫️شماره‌ی هفدهم | سکوت بهار
  ‌ (فروردین 99)


  اینطور که نمی‌شود! من یا باید تقویم را باور کنم یا این زمهریر زندگی را! هی چشم تنگ می‌کنم، هی حواسم را جمع می‌کنم، دورترها را نگاه می‌کنم خبری از بهار نیست! یا من یک مرگم شده...

 • LISTENED

  تا دوباره عید دیدنی شود

  مسافر 115 روز پیش

  شماره‌ی پانزدهم | تا دوباره عید دیدنی شود اگر بنا باشد برایت سیاهه بنویسم که چه ها گذشت چشمت سیاهی خواهد رفت! خودت می دانی اما ببین اینکه مرگ پشت درِ خانه خوابیده باشد یک چیز است و اینکه زندگی دیگر اغوا کننده نباشد هزار...

  تا دوباره عید دیدنی شود

  مسافر 115 روز پیش

  شماره‌ی پانزدهم | تا دوباره عید دیدنی شود اگر بنا باشد برایت سیاهه بنویسم که چه ها گذشت چشمت سیاهی خواهد رفت! خودت می دانی اما ببین اینکه مرگ پشت درِ خانه خوابیده باشد یک چیز است و اینکه زندگی دیگر اغوا کننده نباشد هزار...

 • LISTENED

  شوم همچون لبخند حماقت

  مسافر 124 روز پیش

  شماره‌ی پانزدهم | شوم همچون لبخند حماقت

   

  ما زندگی کردن را فدای زنده ماندن کردیم! مرز میان صبور ماندن و مجبور شدن را برداشتیم و لای خبرهای بد به انتظار آرامش نشستیم! ما آونگی شدیم میان شوخیِ دردناک روزگار و حماقت آنهایی که...

  شوم همچون لبخند حماقت

  مسافر 124 روز پیش

  شماره‌ی پانزدهم | شوم همچون لبخند حماقت

   

  ما زندگی کردن را فدای زنده ماندن کردیم! مرز میان صبور ماندن و مجبور شدن را برداشتیم و لای خبرهای بد به انتظار آرامش نشستیم! ما آونگی شدیم میان شوخیِ دردناک روزگار و حماقت آنهایی که...

 • LISTENED

  یادبودی برای بودن

  مسافر 138 روز پیش

  شماره‌ی چهاردهم | یادبودی برای بودن   ما زندگی رو هر روز می‌کشیم که زنده بمونیم! ما اسیر درای بسته‌ای می‌شیم که برای بازکردنشون، دست به خیلی کارا میزنیم، عاقبتم پشت همون درای بسته از یاد زندگی میریم.... راستش رو بخوای...

  یادبودی برای بودن

  مسافر 138 روز پیش

  شماره‌ی چهاردهم | یادبودی برای بودن   ما زندگی رو هر روز می‌کشیم که زنده بمونیم! ما اسیر درای بسته‌ای می‌شیم که برای بازکردنشون، دست به خیلی کارا میزنیم، عاقبتم پشت همون درای بسته از یاد زندگی میریم.... راستش رو بخوای...

 • LISTENED

  جغرافیای نماندن

  مسافر 145 روز پیش

  شماره‌ی سیزدهم | جغرافیای نماندن آدم همیشه فکر می‌کند یک «آن جای دیگری» هست که لابد حالش آنجا بهتر می‌شود! خودش را بر می‌دارد می‌برد وسط نقشه‌ی جغرافیا با کوله‌باری سنگین از خاطره‌ها و امیدها به شوق آنکه آسمان هر...

  جغرافیای نماندن

  مسافر 145 روز پیش

  شماره‌ی سیزدهم | جغرافیای نماندن آدم همیشه فکر می‌کند یک «آن جای دیگری» هست که لابد حالش آنجا بهتر می‌شود! خودش را بر می‌دارد می‌برد وسط نقشه‌ی جغرافیا با کوله‌باری سنگین از خاطره‌ها و امیدها به شوق آنکه آسمان هر...

 • LISTENED

  لمس یک هیچ

  مسافر 158 روز پیش

  شماره‌ی دوازدهم | لمسِ یک هیچ


  ما جایی میان امید و حسرت خانه‌ای ساختیم که از قضا نه راحت بود و نه دوست داشتنی! تا کار از کار نگذشته بگذار برایت بگویم که دلتنگی سهم آدم‌هایست که هنوز ماتِ بی‌خیالی نشده‌اند! دلتنگی چیز...

  لمس یک هیچ

  مسافر 158 روز پیش

  شماره‌ی دوازدهم | لمسِ یک هیچ


  ما جایی میان امید و حسرت خانه‌ای ساختیم که از قضا نه راحت بود و نه دوست داشتنی! تا کار از کار نگذشته بگذار برایت بگویم که دلتنگی سهم آدم‌هایست که هنوز ماتِ بی‌خیالی نشده‌اند! دلتنگی چیز...

 • LISTENED

  دویدن بدون خط پایان

  مسافر 172 روز پیش

  شماره‌ی یازدهم | دویدن بدون خط پایان
  آقا سید من خبر ندارم سگ دو زدن شغل حساب میشه یا نه ولی اگه بشه خودت خبر داری من هفته‌ای خیلی ساعت کار می‌کنم.... اونم با اضافه کاری. اصلن فکر کنم زندگی کردن شده حقوق تشویقی. از همونا که...

  دویدن بدون خط پایان

  مسافر 172 روز پیش

  شماره‌ی یازدهم | دویدن بدون خط پایان
  آقا سید من خبر ندارم سگ دو زدن شغل حساب میشه یا نه ولی اگه بشه خودت خبر داری من هفته‌ای خیلی ساعت کار می‌کنم.... اونم با اضافه کاری. اصلن فکر کنم زندگی کردن شده حقوق تشویقی. از همونا که...

 • LISTENED

  مردن به شوق زندگی

  مسافر 187 روز پیش

  شماره‌ی دهم | مردن به شوق زندگی


  نه! این که زندگی نشد! ما وسط یک تقویم پر از عزای عمومی و خصوصی، دنبال لبخند گشتیم، نشد که پیدایش کنیم! نشد عاقبت! فرصت بی رحمانه اندک بود و تمامش به سوگ گذشت. می‌خواستیم با هم از عشق بگوییم و...

  مردن به شوق زندگی

  مسافر 187 روز پیش

  شماره‌ی دهم | مردن به شوق زندگی


  نه! این که زندگی نشد! ما وسط یک تقویم پر از عزای عمومی و خصوصی، دنبال لبخند گشتیم، نشد که پیدایش کنیم! نشد عاقبت! فرصت بی رحمانه اندک بود و تمامش به سوگ گذشت. می‌خواستیم با هم از عشق بگوییم و...

 • LISTENED

  شبی که صبح نشد

  مسافر 204 روز پیش

  شماره‌ی نهم | شبی که صبح نشد.
  در غیبت خورشید، ما مجبوریم که طولانی‌ترین شب‌هایمان را جشن بگیریم! ما تولد و مرگمان یکی‌ست، آن وقت تولد خورشید را بهانه می‌کنیم و از ترس تنهایی کنار هم می‌نشینیم و به سحر کلام سعدی دعا...

  شبی که صبح نشد

  مسافر 204 روز پیش

  شماره‌ی نهم | شبی که صبح نشد.
  در غیبت خورشید، ما مجبوریم که طولانی‌ترین شب‌هایمان را جشن بگیریم! ما تولد و مرگمان یکی‌ست، آن وقت تولد خورشید را بهانه می‌کنیم و از ترس تنهایی کنار هم می‌نشینیم و به سحر کلام سعدی دعا...

 • LISTENED

  کاش پاییز فقط یک فصل از تقویم بود

  مسافر 222 روز پیش

  شماره‌ی هشتم | کاش پاییز فقط یک فصل از تقویم بود.
  من هی برای خودم گفتم حالم خوب است و هی در انعکاس صدایم یکی گفت: اما تو باور نکن! امسال بوی باروت و خون نگذاشت لذت بوی باران را ببرم. راستش پاییز حتا اگر خودش هم نخواهد فصل غم...

  کاش پاییز فقط یک فصل از تقویم بود

  مسافر 222 روز پیش

  شماره‌ی هشتم | کاش پاییز فقط یک فصل از تقویم بود.
  من هی برای خودم گفتم حالم خوب است و هی در انعکاس صدایم یکی گفت: اما تو باور نکن! امسال بوی باروت و خون نگذاشت لذت بوی باران را ببرم. راستش پاییز حتا اگر خودش هم نخواهد فصل غم...

 • LISTENED

  خاطرت را می‌خواستم نه خاطره‌ات را...

  مسافر 251 روز پیش

  شماره‌ی هفتم | خاطرت را می‌خواستم نه خاطره‌ات را...

   

  حکایت عجیبی است که مرور خاطره‌ها بیشتر به وجدت می‌آورند تا خودِ آن‌هایی که خاطره‌ساز بوده‌اند! همین می‌شود که آدمیزاد کم کم یاد می‌گیرد آرزوهایش را هم تنگ خاطراتش...

  خاطرت را می‌خواستم نه خاطره‌ات را...

  مسافر 251 روز پیش

  شماره‌ی هفتم | خاطرت را می‌خواستم نه خاطره‌ات را...

   

  حکایت عجیبی است که مرور خاطره‌ها بیشتر به وجدت می‌آورند تا خودِ آن‌هایی که خاطره‌ساز بوده‌اند! همین می‌شود که آدمیزاد کم کم یاد می‌گیرد آرزوهایش را هم تنگ خاطراتش...

 • LISTENED

  زمین سوخته

  مسافر 264 روز پیش

  پادکست مسافر

  شماره‌ی ششم | زمین سوخته

   

  هر کجای زندگی را نگاه می کنم جنگ بود. ما جنگیدیم، با حسرت هایمان، با آرزوهایمان، با دست های خسته مان، با گلوی بسته مان، با دشمن، با دوست،... با خودمان. ما سهم مان را به هر چه جنگ که...

  زمین سوخته

  مسافر 264 روز پیش

  پادکست مسافر

  شماره‌ی ششم | زمین سوخته

   

  هر کجای زندگی را نگاه می کنم جنگ بود. ما جنگیدیم، با حسرت هایمان، با آرزوهایمان، با دست های خسته مان، با گلوی بسته مان، با دشمن، با دوست،... با خودمان. ما سهم مان را به هر چه جنگ که...

 • LISTENED

  لب مرز دوری

  مسافر 278 روز پیش

  پادکست مسافر


  شماره‌ی پنجم | لب مرز دوری


  چشم که باز کردیم بهمان گفتند دوری و دوستی. راستش ایراد از کلمه‌هاست. لابد آن‌ها هم منظورشان دوری و آشنایی بوده اگرنه مگر می‌شود دوست داشته باشی و بخواهی دور بمانی. یک جای...

  لب مرز دوری

  مسافر 278 روز پیش

  پادکست مسافر


  شماره‌ی پنجم | لب مرز دوری


  چشم که باز کردیم بهمان گفتند دوری و دوستی. راستش ایراد از کلمه‌هاست. لابد آن‌ها هم منظورشان دوری و آشنایی بوده اگرنه مگر می‌شود دوست داشته باشی و بخواهی دور بمانی. یک جای...

 • LISTENED

  نا تمام

  مسافر 293 روز پیش

  پادکست مسافر
  ‌------

  شماره‌ی چهارم | نا تمام!


  ما آن وقت‌ها که هنوز جوان محسوب می‌شدیم، می‌خواستیم به خیالِ کامل بودنمان، تمام نواقص دنیا را درز بگیریم! غریبه که نیستید! خیلی طول نکشید تا بفهمیم در کار خودمان هم...

  نا تمام

  مسافر 293 روز پیش

  پادکست مسافر
  ‌------

  شماره‌ی چهارم | نا تمام!


  ما آن وقت‌ها که هنوز جوان محسوب می‌شدیم، می‌خواستیم به خیالِ کامل بودنمان، تمام نواقص دنیا را درز بگیریم! غریبه که نیستید! خیلی طول نکشید تا بفهمیم در کار خودمان هم...

 • LISTENED

  دلم جای دیگریست

  مسافر 296 روز پیش

  پادکست مسافر ---- دلم جای دیگریست   | شماره‌ی سوم  راست گفته‌اند هیچ کجا خانه‌ی خود آدم نمی‌شود. آدم با در و دیوار خانه‌اش زندگی می‌کند هر چند که خانه، خانه نباشد. میان این همه غریبه، بگذار سهم ما از آشنایی‌های جهان،...

  دلم جای دیگریست

  مسافر 296 روز پیش

  پادکست مسافر ---- دلم جای دیگریست   | شماره‌ی سوم  راست گفته‌اند هیچ کجا خانه‌ی خود آدم نمی‌شود. آدم با در و دیوار خانه‌اش زندگی می‌کند هر چند که خانه، خانه نباشد. میان این همه غریبه، بگذار سهم ما از آشنایی‌های جهان،...

 • LISTENED

  آخرین سقاخانه‌ی شهر

  مسافر 297 روز پیش

  پادکست مسافر ---- شماره‌ی دوم   این شهر برای هیچ چیز صبر نکرد   متن: مهدی روزرخ (م.مسافر) موسیقی: خالی بی پایان - سارا نائینی

  آخرین سقاخانه‌ی شهر

  مسافر 297 روز پیش

  پادکست مسافر ---- شماره‌ی دوم   این شهر برای هیچ چیز صبر نکرد   متن: مهدی روزرخ (م.مسافر) موسیقی: خالی بی پایان - سارا نائینی

 • LISTENED

  بخشی از کتاب خداحافظ گری کوپر نوشته رومن گاری

  مسافر 298 روز پیش

  پادکست مسافر ---- شماره‌ی صفر / یک
    بخشی از کتاب خداحافظ گری کوپر به قلم رومن گاری

  بخشی از کتاب خداحافظ گری کوپر نوشته رومن گاری

  مسافر 298 روز پیش

  پادکست مسافر ---- شماره‌ی صفر / یک
    بخشی از کتاب خداحافظ گری کوپر به قلم رومن گاری