پادکست لوح سفید

لوح سفید پادکستی در مورد زبان، مفاهیم زبانشناسی و کاربرد آنها در زندگی روزمره که شاید به آنها توجه نمی‌کنیم
5 مطلب
  • 4
  • دنبال کننده
تماس با گوینده پیگیری مطالب