لیست اپیزود ها ( undefined )
اپیزود بیست و دو: تاب آوری احساسی (قسمت دوم)
سلام سلاماین اپیزود قسمت ...
00:49:11
3693
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
اپیزود بیست و یک: تاب آوری احساسی (قسمت اول)
تو این اپیزود رفتم سراغ ی ...
00:54:02
3773
۱۱ تیر ۱۳۹۹
اپیزود بیست: چشم انداز فردی
سلام سلامتو این اپیزود رف ...
01:06:44
3993
۳۰ اردییهشت ۱۳۹۹
نوروز پیروز
سلام سلام سال نوتون مبار ...
00:17:03
816
۳ فروردین ۱۳۹۹
اپیزود نوزده: کمال طلبی
اینباررفتم سراغ موضوع کما ...
01:21:21
2783
۳ فروردین ۱۳۹۹
اپیزود هجده: نکاتی برای خارج شدن از فاز فعال نمایی
این اپیزود در تکمیل اپیزو ...
00:52:25
1395
۴ اسفند ۱۳۹۸
اپیزود هفده: از فعال نمایی تا عمل کردن و مسئولیت پذیری
سلام سلامتو این اپیزود رف ...
01:12:51
2502
۱۰ بهمن ۱۳۹۸
اپیزود شانزده: چطور عادت های جدید بسازیم
سلااام سلااام تو این اپی ...
01:52:29
3849
۲۷ آذر ۱۳۹۸
اپیزود پانزده: چرا عادت ها اهمیت دارند
تو این اپیزود رفتم سراغ م ...
01:07:50
7849
۲۰ آبان ۱۳۹۸
اپیزود چهارده: اشتباهات رایج برنامه ریزی
سلام سلام اپیزود چهاردهم ...
01:02:16
3331
۲۰ مهر ۱۳۹۸
اپیزود سیزده: نکاتی برای برنامه ریزی بهتر
سلام سلام تو اپیزود سیزد ...
01:15:19
6324
۱۷ شهریور ۱۳۹۸
اپیزود دوازده: قدرت قدردانی
سلام سلام ، تو این اپیزود ...
00:46:36
2824
۱۹ مرداد ۱۳۹۸
اپیزود یازده: استمرار
تا اینجا از هدف گذاری هوش ...
01:20:49
3622
۲۸ تیر ۱۳۹۸
اپیزود ده: شکست
تو این اپیزود براتون از ش ...
00:58:44
4075
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
اپیزود 9: تمرکز بر توانایی ها و استعداد ها
تو این اپیزود براتون از ا ...
01:41:59
6725
۱۴ اردییهشت ۱۳۹۸
اپیزود هشت : چرا به هدفهامون نمیرسیم؟
تو اپیزود هشتم درباره هدف ...
01:58:26
8527
۱۶ فروردین ۱۳۹۸
اپیزودهفت: مدیریت ذهن و زمان - قسمت دوم
تو این قسمت براتون بیشتر ...
01:24:19
5252
۱۹ اسفند ۱۳۹۷
اپیزود شش: مدیریت ذهن و زمان - قسمت اول
تو اپیزود ششم از مدیریت ذ ...
01:27:36
9335
۲۴ بهمن ۱۳۹۷
اپیزود پنج: هنر نه گفتن - قسمت دوم
در این اپیزود که قسم ...
01:36:21
5181
۲۹ دی ۱۳۹۷
اپیزود چهار: هنر نه گفتن - قسمت اول
در اپیزود چهارم پادکست هل ...
01:03:54
7680
۱۰ دی ۱۳۹۷
اپیزود سه : محدوده راحتی
در این اپیزود از محدوده ر ...
01:31:23
7357
۶ آذر ۱۳۹۷
اپیزود دو: گفتگوی ذهنی
در اپیزود دوم درباره گفتگ ...
01:13:26
13625
۱۸ آبان ۱۳۹۷
اپیزود یک : توسعه فردی
این اپیزود درباره توسعه ف ...
00:18:52
12282
۱۸ آبان ۱۳۹۷
اپیزود صفر : معرفی هلی و هلی تاک
.تو اپیزود صفر با من و پا ...
00:04:06
6628
۱۸ آبان ۱۳۹۷