خویشتن نو

خویشتن نو، دریچه‌ای است کوچک ولی روشن به دنیایوسیع و اسرارآمیز خودشناسی و خودآگاهی؛ خویشتن نو، آینه‌ای استبرای نگاهی دوباره به درون، همان‌گونه که هست؛ بدون قضاوت ها و معیارهای دنیای بیرون.خویشتن نو، چراغی است برای عبور از مسیر تاریک و ناشناخته وجود و فرصتی است برایرهایی‌ از «من‌»های کهنه و کشف خویشتن حقیقی که هر نفس نو می‌شود. به قول مولانا:نو شدن حال‌ها، رفتن این کهنه‌هاست...

در پادکست‌های خویشتن نو، از دریچه‌های مختلفکه یکی از آن‌ها روان‌شناسی است به درونمان نظر می‌اندازیم به این امید که باجادوی خودشناسی، مس درونمان را به زر تبدیل کنیم.

9 مطلب
  • 6
  • دنبال کننده
تماس با گوینده پیگیری مطالب