لیست اپیزود ها ( undefined )
جوکاتوره ۳۴ - آنها باز خواهند گشت
در قسمت ۳۴ پادکست جوکاتور ...
01:00:06
333
۵ مهر ۱۳۹۸
جوکاتوره ۳۳ - به چه فکر می‌کنیم، وقتی به فوتبال فکر می‌کنیم؟
تو قسمت ۳۳ پادکست جوکاتور ...
01:22:32
128
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
جوکاتوره ۳۲ - قاتل ناپلی
قسمت سی و دوم پادکست جوکا ...
00:49:53
125
۱۵ شهریور ۱۳۹۸
جوکاتوره ۳۱ - فصل دوم شروع شد
فصل دوم پادکست جوکاتوره ش ...
01:31:09
70
۸ شهریور ۱۳۹۸
جوکاتوره ۳۰ - ساری‌بال
قسمت سی‌ام پادکست جوکاتور ...
01:25:52
171
۸ تیر ۱۳۹۸
جوکاتوره ۲۹ - تخت آهنین
در اپیزود بیست و نهم پادک ...
01:18:46
149
۳ خرداد ۱۳۹۸
جوکاتوره ۲۸ - الگری اخراج شد!
در قسمت بیست و هشتم جوکا ...
01:02:48
218
۲۸ اردییهشت ۱۳۹۸
جوکاتوره ۲۷ - فاشیسم زنده است
در قسمت بیست و هفتم جوکات ...
01:19:49
161
۱۳ اردییهشت ۱۳۹۸
جوکاتوره ۲۶ - CTRL + ALT + DE LIGT
در قسمت بیست و ششم پادکست ...
01:04:01
222
۳۰ فروردین ۱۳۹۸
جوکاتوره ۲۵ - هنر خوب دفاع کردن
تو قسمت بیست و پنجم پادکس ...
00:47:49
102
۲۲ فروردین ۱۳۹۸
جوکاتوره ۲۴ - سفید + سیاه
در قسمت بیست و چهارم پادک ...
01:00:11
72
۱۶ فروردین ۱۳۹۸
جوکاتوره ۲۳ - نوروز مبارک
قسمت بیست و سوم پادکست جو ...
00:46:54
163
۱ فروردین ۱۳۹۸
جوکاتوره - قسمت بیست و دوم - #Siiiiiiuu
قسمت بیست و دوم جوکاتوره ...
00:58:05
155
۲۴ اسفند ۱۳۹۷
جوکاتوره - قسمت بیست و یکم L'ultimo Passo
در قسمت بیست و یکم پادکس ...
00:54:03
209
۱۷ اسفند ۱۳۹۷
جوکاتوره - قسمت بیستم
قسمت بیستم جوکاتوره رو جش ...
00:34:43
103
۹ اسفند ۱۳۹۷
جوکاتوره - قسمت نوزدهم
در قسمت نوزدهم جوکاتوره ب ...
00:48:12
104
۳ اسفند ۱۳۹۷
جوکاتوره - قسمت هجدهم
اپیزود هجدهم پادکست جوکات ...
00:45:42
112
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
جوکاتوره - قسمت هفدهم
در اپیزود هفدهم پادکست جو ...
00:36:02
207
۱۸ بهمن ۱۳۹۷
جوکاتوره - قسمت شانزدهم
در اپیزود شانزدهم پادکست ...
01:04:31
129
۱۲ بهمن ۱۳۹۷
جوکاتوره - قسمت پانزدهم
در قسمت پانزدهم پادکست به ...
00:38:39
86
۵ بهمن ۱۳۹۷
جوکاتوره - قسمت چهاردهم
در قسمت چهاردهم پادکست به ...
00:33:55
234
۲۸ دی ۱۳۹۷
جوکاتوره - قسمت سیزدهم (مرور نیم‌فصل اول سری آ)
همونطور که قول داده بودیم ...
01:00:00
220
۲۲ دی ۱۳۹۷
جوکاتوره - قسمت دوازدهم
در اپیزود دوازدهم پادکست ...
00:20:39
154
۱۴ دی ۱۳۹۷
جوکاتوره - قسمت یازدهم
در اپیزود یازدهم پادکست ج ...
00:59:04
108
۱۴ دی ۱۳۹۷