• LISTENED

  قسمت ۳۰

  پادکست گپ 164 روز پیش

  این قسمت: صحبت در مورد هدف‌هامون از شروع این پادکست و روندی که تا الان داشتیم، معرفی اتفاق‌های جالبی که داره تو شهر میفته

  قسمت ۳۰

  پادکست گپ 164 روز پیش

  این قسمت: صحبت در مورد هدف‌هامون از شروع این پادکست و روندی که تا الان داشتیم، معرفی اتفاق‌های جالبی که داره تو شهر میفته