لیست اپیزود ها ( undefined )
اکبری؛ چرا موفق نمی‌شم
اکبری؛تا پنجاه درصد تخفیف ...
00:03:55
667
۶ مهر ۱۳۹۸
اکبری؛ برندسازی با احترام
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
00:03:26
394
۱۴ شهریور ۱۳۹۸
اکبری؛ چرا نمی‌توانم مغازه بخرم؟
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
00:04:18
359
۱۳ شهریور ۱۳۹۸
اکبری؛ نه ، نمیشه ، نخواهد شد !
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
00:03:55
291
۱۰ شهریور ۱۳۹۸
اکبری؛کار خیر
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
00:03:11
251
۹ شهریور ۱۳۹۸
اکبری؛ چکش
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
00:03:55
304
۷ شهریور ۱۳۹۸
اکبری؛ چه کسی پنیر مرا خورد؟!
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
00:03:04
360
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
اکبری؛ داستان برو
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
00:03:04
281
۲۴ مرداد ۱۳۹۸
اکبری؛ دارایی و بدهی...
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
00:03:04
436
۱۹ مرداد ۱۳۹۸
اکبری؛ ظرفیت های شهر من (رادیو اقتصاد)
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
00:03:59
317
۷ مرداد ۱۳۹۸
اکبری؛ اثبات خوشبختی
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
318
۳ مرداد ۱۳۹۸
اکبری؛ اثبات بدبختی
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
220
۳۰ تیر ۱۳۹۸
اکبری؛ حسابداری یک کاسب
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
354
۲۹ تیر ۱۳۹۸
اکبری؛ اثر دانینگ کروگر
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
388
۱۸ تیر ۱۳۹۸
اکبری؛ ادراک مشتری
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
265
۱۲ تیر ۱۳۹۸
اکبری؛ خداحافظ کارمندی
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
452
۱۰ تیر ۱۳۹۸
اکبری؛ ایده ها کار دستتان می‎دهند!
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
289
۶ تیر ۱۳۹۸
اکبری؛ اگر نتوانم کار کنم ؟؟؟
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
253
۴ تیر ۱۳۹۸
اکبری؛ وقتت رو تلف نکن
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
00:03:41
397
۳ تیر ۱۳۹۸
اکبری؛ آدم موفق توجیه نمی‌کند! (حتما گوش کنید)
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
277
۲ تیر ۱۳۹۸
اکبری؛ آدم های پولدار کار می کنند آدم های بی پول مدرک جمع می کنند!
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
308
۱ تیر ۱۳۹۸
اکبری؛ درآمد یک گیتار ساده
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
241
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اکبری؛ دوران اوج
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
233
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
اکبری؛ رزومه پولساز
علی اکبری؛نویسنده و مدرس ...
316
۲۶ خرداد ۱۳۹۸