Digikala FM

به «دیجی‌کالا کست» خوش آمدید.
دیجی‌کالاکست، زبان گویای رسانه‌ی آنلاین دیجی‌کالا مگ است. در اینپادکست‌ها برای شما از فناوری و دانش می‌گوییم و با نگاهی متفاوت از صنعت بازی و سرگرمی صحبتمی‌کنیم. ما درباره‌ی جنبه‌های فناورانه و فرهنگی رویدادهای جاری بحث می‌کنیم.

فردا اینجا آغاز می‌شود. 

از وب‌سایتدیجی‌کالا مگ (mag.digikala.com) و همچنین ناملیک می‌توانید بهما گوش دهید. 

0 مطلب
  • 7
  • دنبال کننده
تماس با گوینده پیگیری مطالب