لیست اپیزود ها ( undefined )
صدوهفتادونهم: داستان مرگ یزدگرد
00:53:50
83
۳۱ تیر ۱۴۰۰
صدوهفتادوهشتم: داستان فرار یزدگرد
00:47:29
124
۲۴ تیر ۱۴۰۰
صدوهفتادوهفتم: داستان پادشاهی یزدگرد سوم
00:57:07
160
۱۷ تیر ۱۴۰۰
صدوهفتادوششم: داستان پادشاهی‌ها از شیروی تا فرخ‌زاد
00:49:03
125
۱۰ تیر ۱۴۰۰
صدوهفتادوپنجم: داستان مرگ خسروپرویز
01:09:22
183
۴ تیر ۱۴۰۰
صدوهفتادوچهارم: داستان سرنگونی خسروپرویز
00:51:04
157
۲۸ خرداد ۱۴۰۰
صدوهفتادوسوم: داستان ایوان مداین
00:57:23
155
۲۰ خرداد ۱۴۰۰
صدوهفتادودوم: داستان خسرو و شیرین
01:05:19
412
۱۳ خرداد ۱۴۰۰
صدوهفتادویکم: داستان بازگشت گردیه به ایران
00:55:19
142
۶ خرداد ۱۴۰۰
صدوهفتادم: داستان کشتن بهرام چوبین
00:56:04
202
۳۰ اردییهشت ۱۴۰۰
صدوشصت‌ونهم: داستان بهرام چوبین و خاقان
00:49:27
196
۲۳ اردییهشت ۱۴۰۰
صدوشصت‌وهشتم: داستان فرار بهرام چوبین
00:55:00
225
۱۶ اردییهشت ۱۴۰۰
صدوشصت‌وهفتم: داستان نبرد دوم خسروپرویز با بهرام چوبین
00:53:36
181
۹ اردییهشت ۱۴۰۰
صدوشصت‌وششم: داستان طلسم رومیان
00:56:39
376
۲ اردییهشت ۱۴۰۰
صدوشصت‌وپنجم: داستان رسیدن خسروپرویز به روم
00:58:47
214
۲۶ فروردین ۱۴۰۰
صدوشصت‌وچهارم: داستان پادشاهی بهرام چوبین
00:51:55
231
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
صدوشصت‌وسوم: داستان جنگ بهرام چوبین و خسروپرویز
00:54:02
256
۱۲ فروردین ۱۴۰۰
صدوشصت‌ودوم: داستان مذاکرات بهرام چوبین و خسروپرویز
00:58:18
187
۵ فروردین ۱۴۰۰
صدوشصت‌ویکم: شروع داستان پادشاهی خسروپرویز
00:50:24
255
۲۸ اسفند ۱۳۹۹
قسمت ویژه: درباره‌ی شاهنامه و تاریخ (بخش سوم)
قسمت ویژه: درباره‌ی شاهنا ...
00:44:34
163
۲۲ اسفند ۱۳۹۹
قسمت ویژه: درباره‌ی شاهنامه و تاریخ (بخش دوم)
قسمت ویژه: درباره‌ی شاهنا ...
00:40:45
144
۲۲ اسفند ۱۳۹۹
قسمت ویژه: درباره‌ی شاهنامه و تاریخ (بخش اول)
قسمت ویژه: درباره‌ی شاهنا ...
01:00:48
441
۲۲ اسفند ۱۳۹۹
صدوشصتم: داستان رایزنی بهرام چوبین با سرداران
صدوشصتم: داستان رایزنی به ...
00:53:15
210
۲۱ اسفند ۱۳۹۹
صدوپنجاه‌ونهم: داستان شورش بهرام چوبین
صدوپنجاه‌ونهم: داستان شور ...
00:55:38
248
۱۵ اسفند ۱۳۹۹