SEE POD

تولید پادکست یکی از پروژه های گروه SEE ( متشکل از چند دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران ) می باشد که در آن قصد دارد به بررسی اتفاقات جذاب و مسائلی که ممکن است در زندگیمان تاثیرگذار باشد بپردازیم که تا به حال توجه خاصی به آنها نکرده ایم.
گروه پادکست SEE در نظر دارد تا با به کارگیری پتانسیل های دانشجویی و استفاده از توانایی های پژوهشی و تجربه های ساخت پادکست ، برای هر مخاطبی تولید محتوا در قالب پادکست کند.

Instagram | Telegram
4 مطلب
  • 238
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب