Goft Radio | گفت رادیو

رادیو یک پروژه‌ی صوتی است. پروژه‌ای، که قصد هدف یک نشریه صوتی را دنبال کند. گفت:رادیو دائما درحال تغییر است.

Insatgram | Telegram
2 مطلب
  • 26
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب