ژرفا - zharfa

من یک اقیانوس شناس هستم و با خودم شما رو به ژرفای اقیانوس ها میبرم. ما سعی میکنیم با روایتهای جذاب، عجیب اما واقعی توجه شما را به دریاها و اقیانوسها جلب کنیم.

Telegram | Twitter | Instagram
12 مطلب
  • 285
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب