پرسمان

ما در این پادکست به  ارتقای توانایی های فردی با تاکید بر هوش، استعداد، خلاقیت و مهارت های یادگیری می پردازیم . 
در مورد هوش و انواع آن ، استعداد ، نظریه های یادگیری و روانشناسی مطالبی بیان می کنیم . 
همچنین کتابهایی در این زمینه را نیز معرفی می کنیم

Telegram | Instagram
4 مطلب
  • 93
  • دنبال کننده
پیگیری مطالب