پادکست ۱۰شب

برای آدم‌هایی مثل ما، که با تاریک شدن هوا از کرخت بودن در میایم و لحظه به لحظه انرژی تو دالون‌های روانمون جاری میشه، موزیک، تنها راهنما و فانوس راهه. همیشه از غرق شدن در مسیر پر پیچ و تاب زندگی نجاتمون داده و اونجایی که با هیچ ابزاری نتونستیم احساساتمون رو بیان کنیم، به کمکون اومده.. ما اینجا درباره موزیک میگیم و پیشنهاد میدیم بهتون.

| Instagram | Telegram |
4 مطلب
  • 12
  • دنبال کننده
پیوند به وب سایت منبع پیگیری مطالب